عاشیق ماهنیلاری

دانلود عاشیق عبدالعلی نوری داستان امیر ارسلان رومی صوتی

3 سال پیش

کمتر از 100 بار

عاشیق عبدالعلی نوری داستان امیر ارسلان رومی صوتی
چوخ گؤزل شیرین بیر داستان
رحمتلیک عاشیق عبدالعلی نوری

دانلود آهنگ عاشیق محمد فرزانگان شیرین جان – صوتی

5 سال پیش

27.5K

آهنگ عاشیق محمد فرزانگان شیرین جان - صوتی

دانلود

دانلود داستان کوراوغلو از عاشیق حسن اسکندری صوتی

5 سال پیش

بیشتر از 100 بار

داستان کوراوغلو از عاشیق حسن اسکندری صوتی

دانلود داستان شکاری از عاشیق یداله عیوض پور – صوتی

5 سال پیش

بیشتر از 100 بار

داستان شکاری از عاشیق یداله عیوض پور - صوتی

دانلود آهنگ خبرین وارمی از عاشیق زولفیه و بابک

5 سال پیش

28.1K

آهنگ خبرین وارمی از عاشیق زولفیه و بابک
Aşıq Zülfiyye & Babek - Xeberin varmi

دانلود