دانلود آهنگ My Name Is No از Meghan Trainor + متن و ترجمه فارسی

4 سال پیش

آهنگ خارجی

آهنگ My Name Is No از Meghan Trainor


متن این ترانه:

I think it’s so cute and I think it’s so sweet
فکر کنم این خیلی بامزست و فکر کنم این خیلی شیرینه
How you let your friends encourage you to try and talk to me
جوری که تو به دوستات اجازه میدی که تشویقت کنن تا سعی کنی با من حرف بزنی
But let me stop you there, oh, before you speak
اما بذار همونجا متوقفت کنم، اوه، قبل از اینکه حرف بزنی
Nah to the ah to the, no, no, no
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
My name is no
اسم من نه هست
My sign is no
نشونیم نه
My number is no
شمارم(موبایل) نه
You need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Nah to the ah to the, no, no, no
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
My name is no
اسم من نه
My sign is no
نشونیم نه
My number is no
شمارم نه
You need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Nah to the ah to the, no, no, no
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
First you gonna say you ain’t runnin’ game, thinkin’ I’m believing every word
اولش میخوای بگی فریبم نمیدی و فکر میکنی که من حرفات رو باور میکنم
Call me beautiful, so original, telling me I’m not like other girls
منو خوشگله صدا میزنی، خیلی طبیعیم، بهم میگی من مثل دخترای دیگه نیستم
I was in my zone before you came along, now I’m thinking maybe you should go
من سرجای خودم بودم قبل از اینکه تو از راه برسی، حالا دارم فکر میکنم که تو باید بری
Blah, blah, blah, blah
چرت و پرت
I be like nah to the I, to the no, no, no
منم میگم نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
All my ladies listen up
همه خانم ها گوش کنین
If that boy ain’t giving up
اگه یه پسری ول کنتون نیست
Lick your lips and swing your hips
لبهاتونو لیس بزنین و باسنتونو تاب بدین
Girl all you gotta say is
و تمام چیزی که باید بگین اینه
My y name is no
اسم من نه
My sign is no
نشونیم نه
My number is no
شمارم نه
You need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Nah to the ah to the, no, no, no
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
My name is no
اسم من نه
My sign is no
نشونیم نه
My number is no
شمارم نه
You need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Nah to the ah to the, no, no, no
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
Thank you in advance, I don’t wanna dance (nope)
قبل از اینکه کاری کنی ازت ممنونم، نمیخوام برقصم
I don’t need your hands all over me
نمیخوام دستات رو روی بدنم بذاری
If I want a man, then I’mma get a man
اگه به یه مرد نیاز داشته باشم خودم پیداش میکنم
But it’s never my priority
اما هیچوقت برام اولویت نبوده
I was in my zone before you came along, don’t want you take this personal
من سرجای خودم بودم قبل از اینکه تو از راه برسی، نمیخوام بهت بر بخوره
Blah, blah, blah, blah
چرت و پرت
I be like nah to the I, to the no, no, no
منم میگم نه نه نه نه
All my ladies listen up( all my ladies )
همه خانم ها گوش کنین
If that boy ain’t giving up( ain’t giving up)
اگه یه پسری ول کنتون نیست
Lick your lips and swing your hips(hey, hey,let’s go)
لبهاتونو لیس بزنین و باسنتونو تاب بدین
Girl all you gotta say is( all you gotta say is)
و تمام چیزی که باید بگین اینه
My y name is no
اسم من نه
My sign is no
نشونیم نه
My number is no
شمارم نه
You need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Nah to the ah to the, no, no, no
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
My name is no
اسم من نه
My sign is no
نشونیم نه
My number is no
شمارم نه
You need to let it go
You need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Nah to the ah to the, no, no, no
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
I’m feeling
Untouchable, untouchable
I’m feeling
Untouchable, untouchable
I’m feeling
Untouchable, untouchable
I’m feeling
(Nah to the ah to the, no, no, no)
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
I’m feeling
Untouchable, untouchable
I’m feeling
Untouchable, untouchable
I’m feeling
من حس میکنم
Untouchable, untouchable
غیرقابل لمسم، غیر قابل لمسم
I’m feeling
من حس میکنم
(Nah to the ah to the, no, no, no)
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
All my ladies listen up (say, all my ladies)
همه خانم ها گوش کنین
If that boy ain’t giving up (ain’t giving up)
اگه یه پسری ول کنتون نیست
Lick your lips and swing your hips
لبهاتونو لیس بزنین و باسنتونو تاب بدین
Girl all you gotta say is
و تمام چیزی که باید بگین اینه
My y name is no
اسم من نه
My sign is no
نشونیم نه
My number is no
شمارم نه
You need to let it go
You need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Nah to the ah to the, no, no, no
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
My name is no
اسم من نه
My sign is no
نشونیم نه
My number is no
شمارم نه
You need to let it go
You need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Need to let it go
لازمه که بری پی کارت
Nah to the ah to the, no, no, no
نه به هیچ وجه، نه، نه، نه
I’m feeling
Untouchable, untouchable
من حس میکنم
I’m feeling
من حس میکنم
Untouchable, untouchable
I’m feeling
من حس میکنم
Untouchable, untouchable
غیرقابل لمسم، غیر قابل لمسم
I’m feeling
من حس میکنم

آهنگ My Name Is No از Meghan Trainor

به این اهنگ چه امتیازی میدی؟

میانگین امتیازات 4.4 / 5. تعداد آرا 31

از یک تا پنج ستاره بده!

دیدگاه‌های این پست

1 دیدگاه

......

...... - 6 ماه پیش

عالیه